SSS - Kemik İliği Nakli - Medical Park

SSS

Kimlere kemik iliği nakli yaptırabilir?

Nakil için nasıl hazırlık yapılmalıdır?

Otolog kemik iliği nakli ne demektir?

Allogeneik kemik iliği nakli ne demektir?

Allogeneik nakilde verici nasıl seçilir, her kardeşin kemik iliği hasta kardeşe uyar mı?

Kemik iliği naklinden önce hastaya herhangi bir işlem uygulanır mı?

İliğini veren kişide (Donör) nakil sırasında herhangi bir yan etki gelişir mi?

Lösemili bir çocuk neden kemik iliği nakline ihtiyaç duyar?

Operasyon nerede yapılır ve ne kadar sürer?

Kemik iliği naklinin başarı oranı % 100 müdür?

Kemik iliği nakli yapılan hastaların hastanede bakımı için dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Kemik iliği naklinin yan etkileri ve riskleri nelerdir?

İlik naklinin maliyeti ne kadardır?

Diyelim ki ben kemik iliğimi vermek istiyorum, ne yapmalıyım?

Kardeş ve akrabalardan bulunmayan doku grubu uygun iliği bulabilmek için ne yapmalıyız?

Diyelim ki dünyadaki başka bir ülkede uygun bir kemik iliği bulundu. Nasıl alabilirim?

Nakil yapılan ilik tutmazsa ne olur?

İlik naklinden sonra lösemi hastalığı tekrarlayabilir mi?